תקנון האתר

1.                  מבוא

2.                  תנאים כלליים

3.                  שירותים המוצעים באתר

4.                  הגבלות שימוש באתר

5.                  פרטיות

6.                  הפרות וסעדים

7.                  הגבלת אחריות

8.                  שיפוי

9.                  קניין רוחני

10.                  שירות לקוחות

11.                  שונות

12.                  תחום וסמכות שיפוט

ט.ל.ח

ל\122\0\259